MIDDELHAVSHORISONTEN
NYHEDER

 

VÆRDIGRUNDLAG
PROJEKTER
BONDE+LJUNGAR

Arkitekter MAA

Præstebuen 6

DK-5592 Ejby
+45 35 37 17 08
mail@bonde-ljungar.dk
www.bonde-ljungar.dk

BONDE + LJUNGAR ARKITEKTER MAA ER ET ARBEJDSFÆLLESSKAB MELLEM ARKITEKTERNE OG ÆGTEPARRET CHARLOTTE BONDE (F. 1965) OG DAN LJUNGAR (F. 1966) - BEGGE UDDANNEDE ARKITEKTER FRA KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE, MED SPECIALE I BYGNINGSKUNST.

TEGNESTUEN LEDES I DET DAGLIGE AF DAN LJUNGAR


OPGAVEMÆSSIGT FAVNER TEGNESTUEN BREDT INDEN FOR ALLE ARKITEKTFAGETS FELTER: BY- OG LANDSKABSPLANLÆGNING, KONKURRENCER, NYBYGGERI, KIRKE
RENOVERING, INDRETNING OG DESIGN.


FRA 1. JANUAR 2008 TIL JUNI 2014 VAR TEGNESTUEN TILKNYTTET NY CARLSBERG GLYPTOTEK OG NY CARLSBERGFONDET, SOM HUSARKITEKT


SOM EN RØD TRÅD GENNEM TEGNESTUENS ARBEJDER, UDSPRINGER DE ENKELTE IDEER ALTID UD AF EN RESPEKT FOR STEDET, DEN RUMLIGE SAMMENHÆNG HVORI OPGAVEN TÆNKES LØST.

GRUNDIGE ANALYSER AF OPGAVEN, LANDSKABET, BYGNINGSMÆSSIGE SAMMENHÆNGE, PROPORTIONER OG MATERIALER; ER DET REDSKAB DER GENERERER IDEERNE OG FORMER DET NYE.