MIDDELHAVSHORISONTEN
EN REJSE GENNEM TIDEN - OVER HAVET

1100 M2 PERMANENT UDSTILLING
NY CARLSBERG GLYPTOTEK 2006
V/ MUSEUMSINSPEKTØR
JETTE CHRISTIANSEN
GRAFISK DESIGN: THORA FISKER MGK

TILBAGE

NYHEDER

 

 VÆRDIGRUNDLAG
PROJEKTER
BONDE+LJUNGAR

Arkitekter MAA

Præstebuen 6

DK-5592 Ejby
+45 35 37 17 08
mail@bonde-ljungar.dk
www.bonde-ljungar.dk

MIDDELHAVSHORISONTEN, EN REJSE GENNEM TIDEN – OVER HAVET

 

BAGGRUND

MIDDELHAVSHORISONTEN ER SKABT PÅ BASIS AF MUSEUMSINSPEKTØR JETTE CHRISTIANSENS IDÉ OG FORMIDLINGSKONCEPT, SOM ER RESULTATET AF DE SENERE ÅRS FORSKNING OG FORNYEDE SYN PÅ, OG FORSTÅELSE AF ANTIKKENS HØJKULTURER OG DISSES SAMEKSISTENS, INTERAKTION OG INTEGRATION PÅ TVÆRS AF KULTUR- OG LANDEGRÆNSER MED MIDDELHAVET OG SÆRLIG DE FØNIKISKE SØFARENDE OG HANDELSFOLK SOM KATALYSATOR.

UDSTILLINGEN ER KRONOLOGISK OG STRÆKKER SIG OVER TIDSRUMMET 6000 F.KR. TIL 400 E.KR.

 

DEN PERMANENTE UDSTILLING ER PLACERET I STUEPLANET AF HACK KAMPMANNS GLYPTOTEKSUDVIDELSE FRA 1906. I FORBINDELSE MED RENOVERINGEN AF MUSEET ER DET TIDLIGERE KONSERVATORVÆRKSTED BLEVET NEDLAGT, VED INDDRAGELSE AF DISSE EKSTRA SALE ER DER SKABT EN NY RUNDGANG TIL UDSTILLINGEN, MED ADGANG FRA ”LARSENS LOBBY”.

UDSTILLINGEN STRÆKKER SIG OVER 1100 M2

 

IDE

DET ER VORT MÅL AT DEN NYE UDSTILLING OPLEVES SOM EN NATURLIG FORTSÆTTELSE AF DEN TAKT HACK KAMPMANN HAR SLÅET AN I DE RÅ, KATAKOMBEAGTIGE SALE, DER HAR ET BASTANT UDTRYK, MEN SAMTIDIGT OG I KONTRAST HERTIL BESIDDER EN FINHED OG EKSKLUSIVITET, SOM BL.A. KAN SES I GULVENES DETALJERING.

VORES IDÉ ER, AT NYINDRETNINGEN AF UDSTILLINGSSALENE SKAL HAVE EN LETHED OG TRANSPARENS, DER STÅR I KONTRAST TIL UDSTILLINGSSALENES OG HUSETS ARKITEKTONISKE OG HISTORISKE TYNGDE - OG SAMTIDIG VÆRE EN ANONYM BAGGRUND FOR, OG I MATERIALE- OG STOFLIGHEDSMÆSSIG KONTRAST TIL DET UDSTILLEDE, DER FORTRINSVIS ER EMNER FORMET AF BRÆNDT LER, STEN OG BRONZE.

 

DET ER VIGTIGT FOR BÅDE MUSEET OG OS AT VIDEREFØRE ARVEN MED DET GODE HÅNDVÆRK, ALT INVENTAR TIL UDSTILLINGEN SPECIALDESIGNET OG MED HØJE KVALITETSKRAV TIL HÅNDVÆRKETS UDFØRELSE.

MONTRER, SOKLER AF SORT BASALT OG LAKERET MØBELTRÆ, UPLIGHT-LYSSKINNER, SPOTLAMPER, SOLGARDINER AF RUSTFRI STÅLVÆV, VINDUERS OPLUKKEGREB OG INFORMATIONSTAVLER

 

 

– ALT ER TEGNET OG PRODUCERET SPECIFIKT TIL UDSTILLINGSSALENE OG DE ENKELTE MUSEUMSGENSTANDE, EFTER NØJE OPMÅLINGER AF BEGGE DELE.

 

MONTRER

DE NYE UDSTILLINGSMONTRER ER TÆNKT GENNEMSKINNELIGE OG GENNEMSIGTIGE, UDEN GENERENDE RAMMER OM GLASSET, HVILKET BÅDE GIVER MONTRERNE EN LETHED OG PUBLIKUM EN OPLEVELSE AF AT VÆRE I SAMME RUM SOM DET UDSTILLEDE. ALLE SYNLIGE DELE ER UDFØRT I EN KOMBINATION AF KLART OG SANDBLÆST GLAS, UDVENDIGE BESLAG OG SOKKELFRONTER AF BRUNERET TOMBAK OG INDVENDIGE BESLAG AF GLASBLÆST RUSTFRIT STÅL. DENNE MATERIALEHOLDNING GÅR IGEN I DET ØVRIGE INVENTAR I SALENE.

 

LYS

DET HAR VÆRET EN FORUDSÆTNING AT SKABE GODE LYSFORHOLD I UDSTILLINGEN, BÅDE FOR PUBLIKUM MEN SÆRLIGT DET UDSTILLEDE.

VED HJÆLP AF FARVESÆTNINGEN, SOLGARDINER I VÆVET RUSTFRI STÅL OG UPLIGHT LYSSKINNER ER DAGSLYSET BRAGT IND I UDSTILLINGSSALENE, HVOR DET TIDLIGERE KUN LÅ UDE I FACADEN OG SALENE I ØVRIGT HENLÅ I EN DUNKEL OG KÆLDERAGTIG BELYSNING.

MUSEUMSGENSTANDENE HAR FÅET ET NYT LIV, TEGNET AF LYS OG SKYGGER, HVOR BÅDE FORM, FARVER OG DETALJER TRÆDER FREM; GENSTANDE I MONTRER ER OPLYST MED HALOGENBELYSNING GENNEM MONTRENS SANDBLÆSTE GLASLOFT, MENS FRITSTÅENDE GENSTANDE FÅR LYS FRA HALOGENSPOTS.

 

ALLE GENSTANDE ER BLEVET REMONTERET PÅ NYE SOKLER AF SANDBLÆST AKRYL, EFTER TIDLIGERE HAVE VÆRET MONTERET PÅ EN BROGET SKARE AF LYSE OG MØRKE NATURSTENS- OG TRÆSOKLER. IGEN FOR SKABE EN LET, NEUTRAL OG SAMMENHÆNGENDE RAMME FOR DET UDSTILLEDE.

  

OPLYSNING

MIDDELHAVSHORISONTENS FORMIDLING TAGER SIT UDGANGSPUNKT I TID OG STEDS BEGREBET, SOM GENNEMGÅENDE TEMA I UDSTILLINGEN ER DER GRAFISKE AFBILDNINGER AF MIDDELHAVSKORT OG TIDSLINIER, SÅ DEN ENKELTE GÆST VED HJÆLP AF DISSE KAN SÆTTE SIG I RELATION TIL EMNERNE.

 

 

I UDSTILLINGENS FØRSTE SAL INTRODUCERES PUBLIKUM TIL MIDDELHAVSHORISONTEN VED HJÆLP AF TO STORE SKÆRME 4X2,5 METER, DEN ENE VISER KORTE ”SHOWS”, DER FORTÆLLER OM RELATIONER MELLEM KULTURER, FRA ANTIKKEN TIL VORE DAGE; MENS DEN ANDEN ER ET INTERAKTIVT SATELLITFOTO OVER MIDDELHAVSOMRÅDET.

 

I ALLE SALE, ER DER PÅ PILLERNE MELLEM VINDUERNE PLACERET INFORMATIONSTAVLER UDFØRT I SANDBLÆST GLAS OG BRUNERET TOMBAK, DER OVERORDNET BESKRIVER RUMMETS TEMA VED HJÆLP AF RUMTITEL, MIDDELHAVSKORT, TIDSLINIE OG BRØDTEKST. INFOTAVLERNE ER UDSTYRET MED LOMMER TIL TEKSTARK MED UDDYBENDE INFORMATION.

 

I HVER MONTREGRUPPE ER DER EN BAGVÆGSTEKST ER DER TEKSTER DER RELATERER SIG DIREKTE TIL DET UDSTILLEDE OG ET ELLER FLERE GLASBANNERE MED GENSTANDSINFORMATIONER.

 

AL GRAFISK DESIGN ER SILKETRYKT PÅ SANDBLÆST GLAS.

 

CHARLOTTE BONDE OG DAN LJUNGAR

JUNI 2006