MIDDELHAVSHORISONTEN
NYHEDER

 

VÆRDIGRUNDLAG
PROJEKTER
BONDE+LJUNGAR

Arkitekter MAA 

Præstebuen 6

DK-5592 Ejby
+45 35 37 17 08
mail@bonde-ljungar.dk
www.bonde-ljungar.dk

FYNS AMTS KUNSTPRIS 2006

UDSTILLINGSPLANCHE UDFØRT FOR
GÆSTEATELIER HOLLUFGÅRD OG
FYNS GRAFISKE VÆRKSTEDER TIL BRUG TIL UDSTILLING PÅ BRANDTS