MIDDELHAVSHORISONTEN
NYHEDER

 

VÆRDIGRUNDLAG

PROJEKTER

BONDE+LJUNGAR

Arkitekter MAA 

Præstebuen 6

DK-5592 Ejby
+45 35 37 17 08
mail@bonde-ljungar.dk
www.bonde-ljungar.dk

AXELTORV I NÆSTVED 2005              OMTALE I ÅBEN ARKITEKTKONKURRENCE UDFØRT I SAMARBEJDE MED BILLEHUGGER HENRIK TROELSEN