MIDDELHAVSHORISONTEN
NYHEDER

CARLSBERGFONDET - ÅRSSKRIFT 2007
FRA ETRUSKERNE TIL
MIDDELHAVSHORISONTEN

AF MUSEUMSINSPEKTØR
JETTE CHRISTIANSEN

LINK

 

VÆRDIGRUNDLAG
PROJEKTER
BONDE+LJUNGAR

Arkitekter MAA

Præstebuen 6

DK-5592 Ejby
+45 35 37 17 08
mail@bonde-ljungar.dk
www.bonde-ljungar.dk
...DET LYSENDE OG VISUELT LETTE UDTRYK, DER PRÆGER HELE FORLØBET, SKYLDES ALENE BONDE + LJUNGAR ARKITEKTER MAA, DER FRA BEGYNDELSEN AF DET TRE ÅR LANGE SAMARBEJDE FORSTOD UDSTILLINGENS OVERORDNEDE MÅL OG VAR I STAND TIL AT REALISERE DE VISIONER, DER VAR FORBUNDET MED DENNE UTRADITIONELLE UDSTILLINGSFORM.